Behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i samtycke från dig som besöker vår webbplats. Denna policy innehåller information om vad, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och cookies som inhämtas på vår hemsida. Vår policy ger dig en tydlig bild över dina rättigheter samt våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

Personuppgiftsansvarig

  • Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare:
  • Är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör detta samt varför.
  • Aktivt kan godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt medgivande.
  • Har möjlighet att uppdatera dina uppgifter genom att bland annat meddela vart du ska vända dig.
  • Kan använda rätten att bli glömd. Det innebär att vi måste radera all information som går att koppla till dig som person ur samtliga våra system.
  • Kan begära att få ut alla personuppgifter som vi har lagrat om dig.
  • Kan lita på att vi tar väl hand om dina personuppgifter och att vi inte lämnar ut dessa till tredje part utan att du informeras innan och uttryckligen godkänt att detta sker.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

All information som kan identifiera dig som person räknas till begreppet personuppgifter och det innebär bland annat; namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer osv. Förutom dessa relativt vanliga och självklara uppgifter finns även cookies som lagras på din dator för att personalisera och förbättra din besöksupplevelse på vår hemsida. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats, såvida du inte stängt av cookies helt. Syftet med dessa cookies är att samla information om hur du som besökare använder vår hemsida för att vi ska kunna erbjuda dig ett anpassat och relevant innehåll framöver.

Varför behöver vi din information?

Vi vill alltid leverera en bra upplevelse och ge dig relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du ger ifrån dig hjälper oss att personifiera din upplevelse och även leverera rätt typ av innehåll och erbjudanden till dig.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet.

Ditt medgivande behövs!

Vi behandlar dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet med vår hantering av dina personuppgifter.
Du kan närsomhelst förhindra vidare lagring av cookies samt radera redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare, se ovan avsnitt om de vanligaste webbläsarna och hur du kan radera cookies och förhindra framtida lagring av dessa.

Rätten att bli glömd

Du kan närsomhelst få dina uppgifter raderade ur våra system och register. Om du vill bli glömd i våra system och register anmäler du det till oss på dso@structsales.se

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig kan du också maila oss på ovanstående adress. Vi skickar då snarast alla uppgifter vi har lagrade till dig.

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dina personuppgifter till externa parter.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar dina personuppgifter, inklusive cookies är du varmt välkommen att kontakta oss direkt på oliver@oliverlopez.se